Om Swastiastu Om

.

Geguritan Warga Sari


Purwakaning angripta rumning wana ukir.
Kahadang labuh. Kartika penedenging sari.
Angayon tangguli ketur.
Angringring jangga mure.

Sukania harja winangun winarne sari.
Rumrumning puspa priyaka, ingoling tangi.
Sampun ing riris sumar.
Umungguing srengganing rejeng

0 komentar:

Posting Komentar